Eesti Perearstide Seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks
25.09.2020
Sihtgrupp: Eesti elanikud

Mõisted
SARS-CoV-2 viirus
COVID-19 haigus, mida põhjustab viirus SARS-CoV-2
Liikumispiirang inimestele, kes saabuvad riskipiirkonna riikidest.
Karantiin inimestele, kes võivad olla nakkusohtlikud.
Isolatsioon inimestele, kes on nakkusohtlikud (SARS-CoV-2 test positiivne).

COVID-19 haiguse ennetamine
● Hoia distantsi!
● Pese käsi vee ja seebiga, koju jõudes, enne sööki ja pärast tualetis käimist, ja kui
käed on määrdunud. Kanna endaga kaasas desinfitseerimisvahendit, et seda
vajadusel kasutada.
Ühekordsete kinnaste kasutamine ei asenda käte hügieeni.
● Kasuta HOIA-mobiilirakendust, mille kohta leiad lisainfot aadressilt www.hoia.me.
● Kanna maski kõrge nakatumisega piirkondades, kui lähikontakti pole võimalik vältida
(näiteks ühistranspordis, kauplustes jm). NB! Oluline on maski õige kasutamine! 
Maski kasutamine ei asenda muid ennetusmeetmeid (distantsi hoidmine, käte
pesemine)!
Eriti tähelepanelikud peavad COVID-19 haiguse ennetamisel olema eakad ja krooniliste
haigustega inimesed.
Riskigruppide kaitsmisel on väga oluline ka kõikide ülejäänud inimeste vastutustundlik
käitumine.

Haigestumine
● Püsi kodus (vt ka Karantiin), kui tekib üks või mitu järgmistest ägedate ülemiste
hingamisteede viirushaiguste sümptomeist: köha, nohu, maitse- ja lõhnataju häired,
kurguvalu, palavik, seletamatult halb enesetunne või muud ägedalt tekkinud
sümptomid.
● Võta kohe ühendust perearstikeskusega, õhtusel ajal või nädalavahetusel perearsti
nõuandetelefoniga 1220, et saada tervisenõu ja hinnata, kas on vaja võtta
SARS-CoV-2 proov.
● Ära karda vastuvõtule minna, kui sind kutsutakse.
● Vastuvõtule minek ei eelda SARS-CoV-2 proovivõttu ega analüüsivastuse
äraootamist: perearsti või pereõe vastuvõtule pannakse aeg kirja, kui terviseseisund
seda nõuab. Perearstikeskuses peab vastuvõtt olema eelnevalt kokku lepitud!

SARS-CoV-2 proovi võtmine (testimine)
● SARS-CoV-2 analüüsile suunatakse täiskasvanud ja 10-aastased või vanemad
lapsed, kellel esinevad ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomid (täpsemalt vt
Haigestumine).
● Ilma ägeda hingamisteede viirushaiguse sümptomiteta inimesi, sh haigestunu
lähikontaktseid perearstikeskusest SARS-CoV-2 analüüsile ei suunata, sest niimoodi
võetud proov ei pruugi anda tõest vastust.
Erandina suunatakse perearstikeskuste poolt analüüsile ilma haigussümptomiteta
inimesed, kes lähevad elama hooldusasutusse (hooldekodu, õendushaigla).
Üldised põhimõtted kuni 10-aastaste laste SARS-CoV-2 proovivõtule suunamisel
Haigestunud lapse vaatab üle ja tema tervise kohta annab nõu perearst ja/või pereõde, kes
otsustab, kas SARS-CoV-2 proovi võtmine on vajalik.

Analüüsile ei suunata, kui:
● lapsel puuduvad haigussümptomid,
● lapsel on haigussümptomid, kuid puudub teadaolev lähikontakt COVID-19 haigega ja
lähikontaktsete hulgast pole keegi viimase 14 päeva jooksul riskipiirkonda kuuluvast
välisriigist saabunud.
Reisimise kohta vt ka Liikumispiirang.

Analüüsile suunatakse, kui lapsel on haigussümptomid ja:
● teadaolev COVID-19 lähikontakt viimase 14 päeva jooksul,
● keegi lähikontaktsetest on viimase 14 päeva jooksul saabunud reisilt riskipiirkonnast
(reisimise kohta vt ka Liikumispiirang),
● arsti hinnangul on proovivõtt vajalik,
● lapsevanem soovib lapsele analüüsi teha.


Haigestunu lähikontaktsed võivad kuni analüüsivastuse saabumiseni jätkata tavapärast elu.
Haigestunu edasine käitumine sõltub analüüsivastusest. Haigestunu peab kuni analüüsi
tulemuse saabumiseni püsima koduses karantiinis.

SARS-CoV-2 proovi andmisest keeldumine
Kui täiskasvanul või 10-aastasel või vanemal lapsel esinevad ägeda ülemiste hingamisteede
viirusinfektsiooni sümptomid, ei ole ta kohustatud SARS-CoV-2 proovi andma. Kuid keeldumisel
peab inimene käituma nii, nagu tal oleks COVID-19. Jälgimine, isolatsiooninõuded ja tema
lähikontaktsetele kehtivad nõuded on sellisel juhul täpselt samad nagu COVID-19 haigestunul ja
tema lähikontaktsetel.

SARS-CoV-2 analüüsi vastus
Analüüsivastus tuleb enamasti kahe tööpäeva jooksul ning see sisestatakse inimese lehele
patsiendiportaalis ​digilugu.ee​ lehele. Digilugu.ee lehele saab siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

Inimesed, kes ei oska või ei saa veebilehte digilugu.ee kasutada, võivad analüüsi vastuse
saamiseks võtta ühendust ka oma perearstikeskusega.
Terviseameti inspektorid helistavad kõigile positiivse analüüsivastuse saanud inimestele, et
selgitada isolatsiooni vajalikkust ja paluda andmeid lähikontaktsete tuvastamiseks.
Kui analüüsivastus on negatiivne
Püsi kodus, kuni enesetunne paraneb ja sümptomid on kadunud. Haigusest püsima jäänud
kerge köha ja nohu ei ole takistuseks haridusasutusse/tööle minemisel, kui üldine enesetunne on
hea.

Kui analüüsivastus on positiivne ja haigussümptomid puuduvad
● Püsi isolatsioonis 10 päeva alates proovi võtmise päevast - kui selle aja jooksul ei ole
sümptomeid tekkinud, võid naasta tavapärase elu juurde. Kui 10 päeva jooksul
sümptomid tekivad, siis võta kohe ühendust perearstikeskusega.
● Kui kasutad HOIA-mobiilirakendust, märgi end seal nakatunuks.
Vt ka Isolatsioon, Haigestumine.
Kui analüüsivastus on positiivne ja haigussümptomid on olemas
● COVID-19 diagnoos on kinnitatud. Püsi isolatsioonis. Vt ka Isolatsioon.
● Kui kasutad HOIA-mobiilirakendust, märgi end seal nakatunuks.
● Perearstikeskusega lepitakse kokku ajad, mil uuesti ühendust võetakse.
● Sulle selgitatakse haiguse tavalist kulgu ning räägitakse ohusümptomitest, mille korral
peab kindlasti kiirelt tegutsema.
● Kui sul terviseseisundi tõttu on vaja, et arst või õde sind läbi vaataks, siis lepitakse
selleks kokku spetsiaalsed vastuvõtuajad, mil keskuses on kokkupuuted teiste
patsientidega miinimumi viidud ning teiste inimeste nakatamise võimalus on väiksem.
● Perearstikeskusse vastuvõtule minekuks ära kasuta ühistransporti.

SARS-CoV-2 positiivse analüüsivastuse saanud inimestega võtab ühendust ka
Terviseamet.

Karantiin
Karantiini jäävad:
● Inimesed, kellel on ülemiste hingamisteede viirushaiguse sümptomid ja
SARS-CoV-2 analüüsivastus negatiivne – kuni tervenemiseni. Pärast ägedate
haigussümptomite taandumist püsima jäänud kerge köha või nohu ei ole takistuseks
tööle/haridusasutusse naasmiseks, kui üldine enesetunne on hea.
● Kõik inimesed, kellelt on võetud SARS-CoV-2 proov, aga analüüsi vastus pole
veel teada.
● SARS-COV-2 positiivse analüüsitulemusega inimese lähikontaktsed: 14 päeva
loetuna lähikontakti viimasest päevast.
Kui kodus püsimise ajal tekivad ülemiste hingamisteede ägeda viirushaiguse sümptomid,
tuleb võtta kohe ühendust perearstikeskusega ja haigestunu suunatakse SARS-COV-2

analüüsile. Kui tegemist on COVID-19-ga, algab kodus püsimise päevade lugemine
uuesti otsast peale alates sümptomite tekke esimesest päevast.

Käitumine karantiini ajal
● Karantiini ajal tuleb püsida kodus. Kodust võib lahkuda vaid arsti juurde või apteeki
minekuks või esmatarbekaupade hankimiseks, eelistada tuleks siiski e-kaubandust
või lähedaste abi.
Kodust väljudes kanna maski ja hoia teiste inimestega distantsi.
Hoia eemale inimestest, kellel on suur risk jääda COVID-19 haigusse.
● Kui pead pereliikmetega samas ruumis viibima, hoia distantsi ja kanna maski.
● Jälgi enesetunnet.
● Kui tekib üks või mitu järgmistest ägedate ülemiste hingamisteede viirushaiguste
sümptomeist: köha, nohu, maitse- ja lõhnataju häired, kurguvalu, palavik,
seletamatult halb enesetunne või muud ägedalt tekkinud sümptomid, võta ühendust
oma perearstikeskusega.

Kordusanalüüsi karantiini lõpetamiseks ei tehta.

Isolatsioon
Isolatsiooni jäävad:
● Kõik, kellel on SARS-COV-2 analüüsitulemus positiivne
Isolatsiooni lõpetamine
Haigussümptomid ja SARS-CoV-2 positiivne e. kinnitatud COVID-19 diagnoos:
● Vähemalt 14 päeva alates sümptomite esimesest päevast.
● Viimasest palavikust peab olema möödunud vähemalt 72 tundi (ilma
palavikualandajat kasutamata) ning ägedad haigussümptomid peavad olema
taandunud.
SARS-CoV-2 positiivne, sümptomeid ei ole: 10 päeva alates proovi võtmisest.
Käitumine isolatsiooni ajal
● Enesetunde halvenemisel võta kohe ühendust perearstikeskusega või perearsti
nõuandetelefoniga, ohtlike haigussümptomite korral helista 112.
● Võimalusel leia eraldi elamiskoht või püsi eraldi toas. Hoia pereliikmetega distantsi.
Kui peate viibima ühes ruumis, kanna maski.
● Kasuta võimalusel eraldi tualettruumi. Kui see pole võimalik, puhasta enda järel
kontaktpindu (ukselingid, kraaninupud, loputuskasti nupud)
desinfitseerimisvahendiga.
● Kasuta vannituba viimasena ning väldi oma hügieenitarvikute jagamist, eriti tuleks jälgida
seda, et käterätikud oleks eraldi.
● Kasuta kööki teistest pereliikmetest erineval ajal, võimalusel söö oma toas.

● Kodust lahkuda tohid vaid hädaolukorras. Võimalusel palu apteegis või toidupoes
käimiseks sõprade abi või kasuta e-poode. Vajadusel pöördu kohaliku sotsiaaltöötaja
poole.
● Isolatsiooni ajal on lubatud kodust lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku
korraldusel või elu või siis tervist ohustava hädajuhtumi korral (enamasti tähendab
see transporti haiglasse).
Kodust väljudes kanna maski ja hoia teiste inimestega distantsi.
● Ühistranspordi kasutamine on keelatud!
● Kõik lähikontaktsed peavad jääma isolatsiooni.

Kordusanalüüsi isolatsiooni lõpetamiseks ei tehta.

Liikumispiirang
Liikumispiirang kehtib kõikidele, kes on saabunud riskipiirkonna riikidest. Täpsemalt
riskiriikide, liikumispiirangu kestuse ja reisimise järgsete analüüside kohta vt
Välisministeeriumi kodulehelt. Perearstikeskused reisimisega seotud analüüside tegemist ei
korralda.

Lähikontaktsed
Lähikontaktseks loetakse isikut, kes:
● elab haigestunuga koos,
● on olnud haigestunuga vahetus kehalises kontaktis (nt kätlemine, kallistamine), kes
● on kokku puutunud haigestunu hingamisteede eritistega (nt on peale köhitud) või
● on viibinud haigestunud inimesest kuni 2 meetri kaugusel vähemalt 15 minutit.
Lähikontaktne peab püsima karantiinis. 
Lähikontaktsetega kokku puutunud inimesed (nn teise astme kontaktid) ei pea karantiini jääma.

Töövõimetusleht ja hooldusleht
Töövõimetuslehe avamiseks tuleb esimesel võimalusel võtta ühendust
perearstikeskusega.
Töövõimetusleht/hooldusleht väljastatakse:
- Kõikidele haigestunud inimestele.
- Haigussümptomitega SARS-CoV-2 positiivse prooviga inimesele seniks, kuni tal on
lubatud tööle/haridusasutusse naasta.
- Ilma sümptomiteta SARS-CoV-2 positiivse prooviga inimesele 10 päevaks alates
SARS-CoV-2-positiivsest analüüsitulemusest.
- Haigussümptomitega SARS-CoV-2 negatiivse analüüsitulemusega inimesele kuni
paranemiseni.
- Haige lapse hooldamiseks.
- Lähikontaktsele kuni 14 päevaks alates lähikontakti esimesest päevast.

Täpsemat infot ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta saab Haigekassa kodulehelt.

Tõendid lasteaeda või kooli

Lapse tervist tunneb kõige paremini lapsevanem, kes vajadusel konsulteerib lapse
tervise ja nakkusohtlikkuse asjus perearstikeskusega. Lapsevanem oskab kõige
paremini hinnata, kas laps on haigusest taastunud ning jaksab taas lastekollektiivis viibida.
Arstil ei ole võimalik tagada, et analüüsi andnud inimene hiljem ei haigestu pärast proovi
võtmist – tõendi saab anda üksnes selle hetke kohta, mil see väljastatakse. Tõendi saanud
inimene võib tunni aja pärast olla juba nakatunud – seetõttu ei ole haiguste puudumise
tõendil mingit väärtust.
Kroonilised haigused nagu astma ja allergiad võivad põhjustada nohu ja köha ning see ei
tähenda, et lapsed peaksid seetõttu jääma koolist või lasteaiast kõrvale. Reeglina on sellised
kroonilised haigused varasemalt teada ning lapsevanem saab ise kooli teavitada, et lapse
sümptomid ei ole nakkavad. Kui lapsevanema jaoks pole selge, kas tegemist on nakkusliku või
mittenakkusliku seisundiga, tuleb nõu pidada perearstikeskusega.
Perearstikeskus eraldi tõendeid nakkushaiguste puudumise ja/või krooniliste haiguste
olemasolu kohta ei väljasta.

 

Lapsed
Laste puhul kehtivad nii isolatsiooni ja karantiini puhuks kui tavaellu naasmise osas samad
reeglid, mis täiskasvanutel.
Erandiks on analüüsi tegemine, vt SARS-CoV-2 proovi võtmine.

Kui lapsel isolatsioonikohustust ei ole, otsustab lapse mineku haridusasutusse lapsevanem, kes
vajadusel küsib lapse tervise kohta nõu perearstikeskusest. Lapse hariduse ning psühholoogilise
ja sotsiaalse arengu seisukohalt on lasteaed/kool väga oluline, mistõttu ei tohi last kergekäeliselt
koju jätta.
Kui laps vajab terviseseisundi tõttu läbivaatust perearstikeskuses, ei ole selleks eelnevalt
vaja oodata ära SARS-CoV-2 proovi vastust – laps kutsutakse vastuvõtule lähtudes tema
kaebustest ja terviseseisundist. Ka COVID-19 haigusega patsiente võidakse
perearstikeskusesse vastuvõtule kutsuda, kui selleks on vajadus.


Perearstikeskusse kohale minekuks tuleb visiidiaeg eelnevalt kokku leppida!

Lapsed, kes on isolatsiooni või karantiini tõttu lasteaiast või koolist koju jäetud, peavad
püsima kodus ning ei tohi käia kodust väljas teiste lastega mängimas, poes ega muudes
kohtades. Kindlasti ei tohiks isolatsiooni määratud lapsi jätta vanavanemate hoole alla, kuna
vanavanemad on COVID-19 haigusest eriti ohustatud.

 

Juhendi koostamisel on perearstidele suureks abiks olnud:
Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Eesti Lastearstide Selts
Terviseamet
Juhendi kinnitamise kuupäev: 24.09.2020
Kui ilmneb olulist uut teaduslikku või korralduslikku infot, siis juhendit uuendatakse.
Eesti Perearstide Selts koos partneritega soovib kõikidele Eestimaa elanikele
viirushooajaks kainet mõistust, südamerahu ja turvatunnet!
September 2020

 

jalus

Pirita Perearstikeskus Kloostrimetsa tee 29 Telefon 60 61 670

E, K     07.30 - 14.00  15.00-18.00

T,N,R  07.30.00 -  16.00       

info@piritaarst.ee
www.piritaarst.ee

Bänner1

173091195_287040006361210_4990734084476857072_n.jpg